Indeks Genworth

Print
Wyniki dla Polski

Mimo relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej kraju, Polacy są pesymistyczni w ocenie swojej obecnej i przyszłej sytuacji finansowej.

Wartość Indeksu dla Polski: 13 – Wyniki Indeksu Genworth pokazały, że zaledwie 1% gospodarstw domowych w Polsce ma poczucie bezpieczeństwa finansowego. Jest to zaskakujący wynik, na który wpływać może rosnące bezrobocie oraz niewielki wzrost poziomu realnych wynagrodzeń.

Pobierz wyniki dla Polski>> 
Pobierz raport>>

Kluczowe wnioski

Poziom niestabilności finansowej konsumentów jest silnie zróżnicowany regionalnie. W Europie zaobserwować możemy zarówno relatywne bezpieczeństwo finansowe w krajach nordyckich, jak i dominację niestabilności finansowej w Polsce oraz na południu Europy.

Z kolei wyniki dla Chin pokazują bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego. Jednocześnie tamtejsze gospodarstwa domowe bardzo pozytywnie postrzegają własną przyszłość finansową. Pełne wyniki badań dla Ameryki Łacińskiej opublikowane zostaną w najbliższym czasie.

Czytaj więcej >>

Główne tematy

Hiszpania odnotowała największy spadek wyników Indeksu Genworth (w stosunku do poprzedniej edycji badania przeprowadzonej w 2010 r.). Znacząco pogorszyły się również wyniki dla Niemiec, Grecji, Włoch oraz Portugalii.

Kluczową kwestią, która wpływa na ocenę sytuacji w krajach europejskich są bezpieczeństwo zatrudnienia oraz poziom wynagrodzeń.

W Chinach najważniejszymi czynnikami, które decydują o postrzeganiu przyszłej sytuacji finansowej są: wynagrodzenia, koszty utrzymania oraz poziom świadczeń socjalnych.

Czytaj więcej >>

O Indeksie Genworth

Indeks Genworth mierzy sytuację finansową gospodarstw domowych. W przejrzysty i kompleksowy sposób obrazuje nastroje i odczucia konsumentów na całym świecie związane z oceną ich obecnej i przyszłej sytuacji finansowej.

Wyniki Indeksu Genworth 2012 opracowane zostały w oparciu o globalne badanie przeprowadzone wśród 13 000 gospodarstw domowych w 20 krajach Europy, Ameryki Łacińskiej oraz Azji.

Czytaj więcej >>

 

Related Links

Inforafiki

Wyniki Indeksu Genworth (Infografiki)

Poziom bezpieczeństwa i niestabilności finansowej gospodarstw domowyc.

Pobierz Raport | Wyniki Dla Polski

Pobierz Raport  | Wyniki Dla Polski

Wyniki Indeksu Genworth 2012 opracowane zostały w oparciu o globalne badanie przeprowadzone wśród 13 000 gospodarstw domowych w 20 krajach Europy, Ameryki Łacińskiej oraz Azji.